Missie en visie

Tijdens hun basisschoolperiode willen wij kinderen Samen Leren Leven.
Samen Leren, Samen Leven en Samen Werken maken dat je groeit in je ontwikkeling.
Op onze dorpsschool willen we elkaar kennen en gekend worden. Je hebt elkaar en elkaars expertise nodig om verder te komen. Op de Torenberg werken we met plezier samen vanuit gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect. Zo’n goede samenwerking ontstaat niet vanzelf, daarom hebben deze vaardigheden onze nadrukkelijke aandacht.

De ontwikkeling van kinderen vindt altijd plaats in samenhang met de omgeving, daarom stimuleren we de samenwerking met ouders, Sjaz, kindcentrum het Juultje en zorgcentrum Molenhof. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden, samenwerken, ondernemen en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. Om onze kinderen optimaal voor te bereiden op hun toekomst en maatschappelijke rol stimuleren we ook de 21e eeuwse vaardigheden.  
 
Welke punten staan in 2022-2023 centraal?

Wij willen schooljaar 2022-2023 werken aan het versterken van het leerproces van de leerlingen en de kinderen meer zicht geven in het eigen leerproces. Onze grootste speerpunten voor komend schooljaar zijn:  

  • De Executieve Functies die te maken hebben met controleren van emoties en taakaanpak uitwerken;
  • Werken vanuit leerlijnen en doelen en deze naast de methode leggen;
  • Eigenaarschap voor het eigen leren bij de kinderen bevorderen;
  • Het aanbieden van betekenisvol onderwijs, waarbij verschillende werkvormen aan onze leerlingen worden aangeboden (coöperatief leren, bewegend leren, spelenderwijs leren, ontdekkend en onderzoekend leren)
  • Voor het team het verder ontwikkelen van een professionele leergemeenschap door te werken met leerteams.