Medezeggenschapsraad

Zoals alle scholen heeft ook onze school een medezeggenschapsraad. Deze vertegenwoordigt de kinderen, hun ouders en de leerkrachten. De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders van onze school. Ze heeft twee belangrijke taken; het geven van advies en/of instemming over bepaalde bestuurlijke zaken die de eigen school betreffen. Voorbeelden hiervan zijn: de inhoud van schoolgids, jaarplan en verschillende beleidsplannen. De zittingsduur van een lid is vier jaar.

Leden namens de ouders
Dhr. R.J. Tissink
Mevr. E.S. de Putter - van Es

Leden namens het personeel
Mevr. N. Bakker
Mevr. M. Durris - Verpoorte

Contact
mrtorenberg@elevantio.nl