Medezeggenschapsraad

Zoals alle scholen heeft ook onze school een medezeggenschapsraad. Deze vertegenwoordigt de kinderen, hun ouders en de leerkrachten. De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders van onze school. Ze heeft twee belangrijke taken; het geven van advies en/of instemming over bepaalde bestuurlijke zaken die de eigen school betreffen. Voorbeelden hiervan zijn: de inhoud van schoolgids, jaarplan en verschillende beleidsplannen. De zittingsduur van een lid is vier jaar.

Leden namens de ouders
Dhr. R.J. Tissink
Mevr. J. Rademakers

Leden namens het personeel
Mevr. N. Bakker
Mevr. M. Durris - Verpoorte

Contact
mrtorenberg@elevantio.nl