Aanmelden nieuwe leerling

U kunt uw kind(eren) inschrijven op C.B.S. De Torenberg via een aanmeldformulier.
Deze is op school af te halen of hieronder te downloaden.

Voor informatie en/of kennismaking
Belt u dan 0115 - 43 19 76 voor het maken van een afspraak.
In het kennismakingsgesprek krijgen u en uw kind een rondleiding door de school en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.
Mailen kan ook: kimdupuy@elevantio.nl