Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon op onze school is onze ib-er Nelleke Bakker.
U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via n.bakker@probaz.nl

Mevr. de Wandel (sandradewandel@gmail.com) fungeert als vertrouwenspersoon voor Probaz. Deze vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon en verplicht tot geheimhouding. Zij is wel verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het is de taak van deze persoon om een ‘open’ aanspreekpunt te zijn. Zij zal onderzoeken of er bij een klacht, door bemiddeling, een oplossing bereikt kan worden, of dat de klacht moet worden ingediend bij de bovengenoemde klachtencommissie.

Naast bovengenoemde adressen, kunt u voor een klacht ook terecht bij een vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie: