Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon op onze school is onze ib-er Nelleke Bakker.
U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via n.bakker@probaz.nl

Het bestuur van Stichting Elevantio geeft ouders/verzorgers en medewerkers de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De externe vertrouwenspersonen zijn:
Chiara Middelhuis  06-30994769     c.middelhuis@mwago.nl 
Annette de Wit       06-51175227     a.dewit@mwago.nl
Meer informatie over deze organisatie kunt u nalezen op de website mwago.nl/wie-zijn-wij/ of www.mwago.nl. Het algemene e-mailadres is: mail@mwago.nl. Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van Stichting Elevantio, tel. 0114 347880.

Naast bovengenoemde adressen, kunt u voor een klacht ook terecht bij een vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie: