schooltijden

De schooltijden lopen vanaf dit jaar volgens een continurooster. Dagelijks van 8.45 uur tot 14.15 uur. De kinderen lunchen gezamenlijk in de klas. Vanaf half 9 zijn de kinderen welkom op school, er is dan pleinwacht en de kinderen van de groepen 1/2/3 mogen alvast naar binnen.