Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd regelen we in samenwerking met Prokino via Juultje Zaamslag. Medewerkers van het Juultje brengen de kinderen naar school. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang
Alle kinderen eten hun eigen lunch op in de klas en spelen daarna buiten. Om de juffen pauze te geven, zijn er soms ook onze onderwijsassistentes of ouders in de klas of op het plein. Hier zijn geen kosten aan verbonden

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd regelen we in samenwerking met Prokino via Juultje Zaamslag. Medewerkers van het Juultje komen de kinderen ophalen, ze staan bij de boom bij de onderbouwingang. In vakanties en tijdens studiedagen regelen ouders zelf de opvang. Hier zijn kosten aan verbonden.