Verlof en ziekmelden

Aanvragen van verlof 
Kinderen zijn leerplichtig, het aanvragen van een vrije dag is slechts in bijzondere omstandigheden mogelijk. Er is dan ook toestemming nodig van de directie.  Verdere informatie hierover staat in de schoolgids.
Graag hier het formulier invullen.

Ziekmelden 
Dit kan door een bericht te sturen via Parro of 's morgens voor schooltijd te bellen naar school.