Zorg

Een goed pedagogisch klimaat is de basis voor leren en resultaten. Een positieve en ontspannen sfeer zorgt voor veiligheid en rust. Wij stemmen het onderwijs af op individuele mogelijkheden en interesses van kinderen, waardoor ze intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, zich ontwikkelen en optimale resultaten behalen. Door het stellen van doelen en deze zichtbaar te maken, dagen we onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. We maken kinderen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de basisvaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling en signaleren problemen hierin tijdig. Tweemaal per jaar -na de afname van de CITO M en E toetsen- worden de gegevens van de kinderen geanalyseerd door de leerkrachten. Samen met de intern begeleider stelt de leerkracht dan acties op om het onderwijs aan de behoeften van de leerlingen aan te passen. In de weekplanningen worden daarna de doelen per vakgebied en per niveau geclusterd en worden er acties aan gekoppeld. Die acties bestaan bijvoorbeeld uit aanpassingen in de klas of buiten de klas, zoals verlengde instructie of extra oefenstof. Daarnaast zijn er acties mogelijk op het gebied van aandacht of op sociaal emotioneel gebied.

In ons SOP (zie downloads) en Ondersteuningsplan, staat onze zorg uitgebreid omschreven.