Identiteit

Wij zijn een christelijke school die open staat voor leerlingen met elke culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Vanuit onze kernwaarden Samen Leren Leven gaan we respectvol om met elkaar. We leren de kinderen open en verdraagzaam te zijn naar elkaar en jezelf.

Kenmerkend voor De Torenberg is de aandacht voor de dagopening. In de meeste gevallen starten we de dag na een kwartier “leesrust” in een ochtendkring. In de kring is aandacht voor elkaar, we bidden samen er worden verhalen uit de Bijbel verteld en we zingen samen. Hierbij maken we onder andere gebruik van de methode Kind Op Maandag.